naar Homepagina
  1. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Als je een boeking maakt, betekent dit dat je akkoord gaat met de voorwaarden van Zoover Sports & Events en aanvullend de ANVR-voorwaarden. Mocht je ook een verzekering hebben afgesloten dan is het ook belangrijk dat je de verzekeringsvoorwaarden goed hebt gelezen. Daarnaast gaat Zoover Sports & Events er vanuit dat je ook de reisinformatie hebt gelezen. 

 

Veel informatie? Hieronder hebben wij nogmaals voor jou de reisinformatie staan zodat je het gemakkelijk kunt terug lezen. Ook kun je via onderstaande links de verschillende voorwaarden als PDF bekijken. 

Algemene voorwaarden Zoover Sports & Events (PDF)

ANVR Voorwaarden (PDF)

Kortlopende annuleringsverzekering (PDF)

Kortlopende reisverzekering (PDF)

 

Reisinformatie

(Aan)betaling
Na facturatie dient 80% van de reissom per ommegaande voldaan te worden. De volledige reissom dient 6 weken voor vertrek door Zoover Sports & Events ontvangen te zijn. Wanneer er andere betalingsvoorwaarden gelden, bijvoorbeeld bij voetbalarrangementen tijdens een Europees Kampioenschap of Wereld Kampioenschap, staat dit bij het arrangement aangegeven.

Annulering (door opdrachtgever)
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, ben je bij annulering van de overeenkomst 100% van de reissom verschuldigd aan Zoover Sports & Events. 

ANVR
Zoover Sports & Events is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen en bij de Vereniging van ANVR-Reisorganisatoren. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en de informatie daar over. Via de volgende link kun je de voorwaarden bekijken: https://www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf

Stichting Garantiefonds Reisgelden
Zoover Sports & Events is aangesloten bij SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis. Indien u niet rechtstreeks boekt bij een SGR-reisorganisator bevelen wij u aan om uw reis te boeken bij een bij SGR aangesloten reisbureau. Of een reisbureau bij SGR is aangesloten, kun je controleren op www.sgr.nl/, 'Deelnemer zoeken'.

Stichting Garantiefonds Reisgelden Zakelijk
Vanaf 1 januari 2017 heeft SGR een garantiefonds voor de zakelijke markt geïntroduceerd: SGR Zakelijk (SGRZ). Zoover Sports & Events is aangeloten bij SGRZ. SGRZ biedt productdekking voor de zakelijke markt. Voor meer informatie over SGRZ kun je kijken op www.sgrz.nl.  

Calamiteitenfonds
Deze garantie houdt in dat jij als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
• (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren
• de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren.
Kosten Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking.

Wet bescherming persoonsgegevens
Zoover Sports & Events houdt zich aan de regelgeving zoals omschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Hierin staan de bepalingen over het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens. Klik op de volgende link voor meer informatie en de voorwaarden: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/privacy-over-deze-site/privacyverklaring-autoriteit-persoonsgegevens 

Keurmerk Touringcarbedrijf
Reis veilig, kies het Keurmerk Touringcarbedrijf! Veilig, comfortabel en milieubewust. Alle ANVR-bustouroperators, dus ook Zoover Sports & Events, werken uitsluitend met touringcarbedrijven die een keurmerk hebben: het Keurmerk Touringcarbedrijf of het ISO 9001:2008 veiligheidscertificaat.

Als je bij Zoover Sports & Events in de touringcar stapt, bent je verzekerd van het volgende:
• Het touringcarbedrijf werkt volgens de strenge Keurmerk Touringcarbedrijf regels
• Elk half jaar wordt het touringcarbedrijf daarop gecertificeerd
• De chauffeur beschikt over de vereiste diploma’s, ruime ervaring en wordt iedere 5 jaar onderworpen aan een Rijvaardigheidsanalyse door CCV-CBR
• De regels voor rij- en rusttijden worden strikt nageleefd
• De touringcar voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van veiligheid
• Ook het comfort van de touringcar is van het hoogste niveau volgens de ANVR-busclassificatie: Royal Class, Comfort Class of Tourist Class
• Mocht er onverhoopt iets misgaan: het keurmerkbedrijf is adequaat verzekerd

ANVR-touringcar
Alle Zoover Sports & Events reizen worden uitgevoerd met Tourist of Comfort Class touringcars, die zijn voorzien van: dubbele beglazing, toilet aan boord, koelkast, koffiezetapparaat, 2 passagiersdeuren aan de rechterzijde, luchtvering, stereo geluidsinstallatie en airconditioning. ANVR-reisorganisatoren houden zich aan het wettelijke verbod op roken in de bus. Voor rokers is er uiteraard de mogelijkheid tijdens de stops in de buitenlucht te roken. N.B. Op al onze reizen waar een lokale touringcar wordt ingezet, kunnen de faciliteiten in de touringcar afwijken.

Grensdocumenten
Je bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juiste grensdocumenten. Je dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitskaart en voor bepaalde reizen kunnen speciale voorwaarden gelden, zoals een bepaalde geldigheidsduur van het paspoort of het aanvragen van een visum: let hier goed op! Heb je geen Nederlands reisdocument, dan dien je zelf bij de desbetreffende instanties te informeren of je buitenlandse document een geldig reisdocument is voor het land van bestemming. Zorg je ervoor dat je je grensdocumenten in je handbagage hebt?

Voorbehoud prijswijzigingen
Bij het samenstellen van onze arrangementen is Zoover Sports & Events uitgegaan van de toen heersende tarieven, belastingen en wisselkoersen voor de verschillende reisonderdelen als vervoer, accommodatie, verzorging en excursies. Zoover Sports & Events behoudt het recht om de reissom aan te passen indien wijzigingen in de vervoerskosten, verschuldigde heffingen en toepasselijke wisselkoersen of brandstoftoeslagen daartoe aanleiding geven.

Verzekeringen
Neem het zekere voor het onzekere en regel van tevoren een goede reis- en ongevallenverzekering. Al vanaf enkele euro’s per dag ben je prima verzekerd. Schade die door een reisverzekering kan worden gedekt, kun je nooit op Zoover Sports & Events verhalen. Een reden te meer dus om een goede verzekering af te sluiten! Verder willen wij je wijzen op de mogelijkheid een annuleringsverzekering af te sluiten. Indien je om dringende redenen de reis moet annuleren, kunnen de kosten oplopen tot 100% van de reissom. Deze kosten kunnen door de annuleringsverzekering geheel worden gedekt. Onze medewerkers kunnen je hierover inlichten.

Mocht je nog geen reis- en annuleringsverzekering hebben afgesloten, biedt Zoover Sports & Events de mogelijkheid om een kortlopende reis- en annuleringsverzekering voor je af te sluiten bij de Europeesche Verzekeringen.

De voorwaarden van de van de Europeesche annuleringsverzekering kun je vinden via de volgende link:
https://www.europeesche.nl/verzekering/kortlopende-annuleringsverzekering
De voorwaarden van de van de Europeesche reisverzekering kun je vinden via de volgende link:
https://www.europeesche.nl/verzekering/kortlopende-reisverzekering

Preferenties
Indien je bij boeking een voorkeur (preferentie) opgeeft met betrekking tot je boeking (zoals bijvoorbeeld kaarten voor een specifiek vak) dan zullen wij proberen dit te verwezenlijken. Je zult begrijpen dat wij je nooit kunnen garanderen dat je voorkeur gehonoreerd wordt, omdat wij afhankelijk zijn van de uiteindelijke dienstverlener, bijvoorbeeld het stadion.

Onvolkomenheden
Wij doen ons uiterste best om je arrangement volgens overeenkomst te laten verlopen. Mocht je ondanks onze inspanningen toch een onvolkomenheid constateren, aarzel dan niet om dit aan de chauffeur/contactpersoon te melden. Vaak kan je probleem direct opgelost worden. Gebeurt dit niet naar tevredenheid, dan dien je onverwijld contact op te nemen met ons en kun je binnen twee maanden na terugkeer een klachtenbrief sturen.

Vertrekgarantie
Wij proberen de doorgang van zoveel mogelijk reizen te garanderen. In nagenoeg alle gevallen betekent dit dat het vertrek van de genoemde reis gegarandeerd is. In uitzonderlijke gevallen kan het echter voorkomen dat de reis alsnog geannuleerd moet worden. Bijvoorbeeld vanwege de annulering van een groot aantal reizigers waardoor het resterende aantal deelnemers ver onder het minimum aantal deelnemers ligt.

Minimum aantal deelnemers 
Het minimum aantal deelnemers is 30 per reis. Wij behouden ons het recht voor de reis kosteloos te annuleren indien het minimum aantal niet kan worden gerealiseerd. Je wordt hiervan uiterlijk 1 week voor vertrek op de hoogte gesteld. Bij annulering van onze zijde wordt je een alternatief aangeboden. Kun of wil je geen gebruik maken van het door Zoover Sports & Events aangeboden alternatief, dan worden de door jou betaalde reisgelden volledig teruggestort.

Opstaptijd en vertraging
De vertrektijd in de reispapieren is definitief. Je dient 15 minuten voor de genoemde vertrektijd aanwezig te zijn op de opstapplaats. Indien je te laat op de opstapplaats aanwezig bent (om welke reden dan ook), kan het zijn dat je de bus mist. Je dient dan contact op te nemen met ons kantoor of (buiten kantooruren) het noodnummer . 

De content van de nieuwsbrieven en website van Zoover Sports & Events zijn met grote zorg samengesteld om (in redelijkheid) nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie op enig moment verouderd of niet meer geheel correct is. Zoover Sports & Events is hiervoor niet aansprakelijk. De content (gegevens) op de website en andere uitingen hieraan gelieerd kunnen te allen tijde zonder waarschuwing vooraf gewijzigd worden zonder opgaaf van reden. Sunweb Sports & Events kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte of incidentele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de website of promoties.

Telefoon 085 - 08 68 300
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
Zoover Sports & Events
Zoover Sports & Events
Aagje Dekenstraat 51
8023 BZ Zwolle
Email info@zooversportsevents.nl
Telefoon +31 (0)85 08 68 300
KvK 05059071
BTW nr. NL805657915B01
IBAN NL96 RABO 0345 5999 18
02:01:55 | 0,07 | zooversportsevents | NMT-WEB-119 TourWeb © NetMatch